Retningslinjer

Københavns Universitet stiller sites.ku.dk til rådighed med henblik på at understøtte universitetets kerneydelser, forskningen og uddannelserne.

Oprettelse af sites/blogs er begrænset til ansatte og studerende på Københavns Universitet. Sites/blogs, der er uberettiget oprettet vil blive slettet uden varsel. Københavns Universitet sletter ikke sites fordi ansættelsesforhold er afsluttet, men inaktive sites vil – efter at bloggens kontaktperson er blevet forsøgt adviseret – blive slettet.

Københavns Universitet stiller sites.ku.dk til rådighed under de nedenstående betingelser. Ved at besøge, oprette og/eller bidrage med indhold (fx ved at skrive kommentarer) accepterer du betingelserne.

Du er ansvarlig for at overholde den til enhver tid gældende lovgivning, herunder at dine indlæg ikke krænker tredjemands rettigheder, eksempelvis ophavsret til tekst og billeder. KU forbeholder sig dog ret til at fjerne indhold (enkeltindlæg eller hele blogs) i ganske særlige tilfælde, som beskrevet i disse retningslinjer.

1. Ophavsret

Standard: Creative Commons licens.
Med mindre du angiver andet, vil alt materiale, du offentliggør på sites.ku.dk – og som du har ophavsretten til – blive licenseret under en ”Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel–DelPåSammeVilkår 2.5 Danmark Licens”. Denne licens gør det muligt at kopiere, distribuere, fremvise og fremføre dit bidragede indhold – så længe de krediterer dig som forfatter af indholdet og ikke bruger værket til kommercielle formål. Du giver også tilladelse til, at andre kan skabe og distribuere afledte værker, så længe de bruger den samme en ”Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel–DelPåSammeVilkår 2.5 Danmark License”, som dækker dit originale indhold.

Ved at bruge denne licens gør du det blandt andet muligt for RSS-aggregatorer (som fx www.overskrift.dk, www.blogbot.dk og www.technorati.com) at kopiere og distribuere det indhold, du lægger på din blog.

Mulighed: En mere restriktiv licens
Hvis du foretrækker en mere restriktiv licens på dit indhold kan du gøre følgende:

  • Hvis det er din egen blog skal du fjerne Creative Commons-logoet fra din blog-template
  • Hvis du skriver på en andens blog kan du sætte en fuld copyright-notits på din kommentar: dit navn, copyright, © eller (c) og årstal

Rettigheder til KU
Uanset ovenstående giver du, ved at bruge KU’s blog-service, KU en ikke-eksklusiv, royalty-fri og uopsigelig licens til at bruge dit indhold i forbindelse med KU’s virksomhed. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, uden begrænsninger, ret til at kopiere, distribuere, overføre, offentligt fremvise, reproducere, redigere, oversætte og reformatere dit indhold og/eller at inkludere dit indhold i et samlet værk (fx i form af et fælles rss-feed og i pr-materiale).

2. Netikette – ordensregler


Publicering af indhold

Som udgangspunkt har du ret til at sige, hvad du vil i din blog. Men da servicen tilbydes på KU’s servere og KU’s internetdomæne forbeholder Universitetet sig retten til i særlige tilfælde at fjerne indhold fra KU’s blog-service.

Du har ret til frit at poste på din egen blog og til frit at kommentere på andres blogs så længe indholdet ikke er i modstrid med gældende lov.

Du må ikke bruge Københavns Universitets navn til at anbefale eller promovere produkter, organisationer, politiske partier og/eller kandidater. Du må ikke misrepræsentere din blog, således at dine holdninger fremstår som Københavns Universitets.

KU’s blog-service må ikke benyttes til kommercielle tjenester. Tilsvarende må servicen ikke benyttes til at skade/afbryde en anden persons computer, til omgåelse af sikkerhedsforanstaltninger på Universitetets eller andres netværk eller til udsendelse af uønskede emails (spamming).

Ved publicering af indhold står du til ansvar for, at du har ret til at publicere indholdet, ligesom du anerkender, at ansvaret for publiceringen er din alene. Københavns Universitet kan ikke stilles til ansvar for indhold på dit site.

KU censurerer ikke indhold
For ansatte gælder justitsministeriets ”Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed” (pdf). KU anser ytringer på KU’s blogservice som værende at ligne med ytringer gennem massemedier eller andre publiceringskanaler.
KU forbeholder sig ret til – uden varsel – at fjerne indhold, som KU anser for at være i modstrid med gældende lovgivning.

Adgang til indhold
Ved at læse indhold på KU’s blog-service accepterer du, at indholdet i et givent indlæg eller kommentar er afsenderens ansvar. Alle ytringer og meninger står for forfatterens egen regning, og repræsenterer ikke nødvendigvis KU’s holdninger.

Du accepterer, at KU ikke kan gøres ansvarlig for indholdet, for fejl og mangler eller for tab som følge af brugen af indhold på KU’s blogservice.

3. Drift og ingen garantier

KU’s blog-service tilbydes ’som-den-er’ og uden garanti for oppetid eller opbevaring af data. Brugen af KU’s blogservice sker på eget ansvar, herunder også risikoen for computervirus forårsaget af brug af sites.ku.dk. KU kontrollerer ikke indlæg og vedhæftede data for computervirus.

4. Beskyttelse af personlige oplysninger

Sites.ku.dk er et offentligt sted

Publicering af indlæg og kommentarer på blogs er af natur offentlige. Du skal være opmærksom på, at alt indhold du skriver på KU’s blogservice kan blive offentligt vist på sites.ku.dk og/eller på websteder uden for vores kontrol. Hvis du ikke ønsker at andre skal kunne se sådan information skal du ikke sende det til et site under KU’s blogservice. Vær særligt opmærksom på at personhenførbare oplysninger som fx. navn, e-mail-adresse, portrætbilleder og andre oplysninger, der kan bruges til personlig identifikation kræver samtykke fra personen jf. GDPR.
Du kan finde mere information i KU’s  Guide til GDPR og KU’s privatlivspolitik.

Webformularer og indhold

Ved oprettelse af en ny blog, registrering af nye forfattere til en eksisterende blogs og i visse tilfælde ved registrering for at kunne kommentere kræver vi en gyldig e-mail-adresse. Din e-mail-adresse kan blive brugt til at sende dig information fra de blogs, du har registreret dig på og fra tid til anden kan den blive brugt til at bringe meddelelser fra KU’s blogservice. Hvis der er problemer med din blog kan vi også bruge din e-mail til at kontakte dig om det. Ved at registrere din e-mail giver du os tilladelse til at kontakte dig på din e-mail-adresse.

Når du sender indhold (blog-indlæg eller kommentarer) til et hvilket som helst site under KU’s blogservice skal du være opmærksom på, at alt indhold – inkl. navn og e-mail-adresse kan blive vist offentligt.

Som site-’ejer’ kan du etablere forskellige restriktioner på adgangen til dit indhold. Du er selv ansvarlig for at sætte restriktioner efter dit eget ønske. Hvis du tilbyder rss-feeds skal du være opmærksom på, at dit indhold kan blive reproduceret af websites uden for din eller KU’s kontrol.

IP-adresser og webstatistik

Hvis du skriver indlæg eller kommentarer på en blog kan din IP-adresse blive vist.

Vi samler data om vores besøgende til statistisk bearbejdning. I den forbindelse gemmes din IP-adresse samt oplysninger om trafikken til, fra og på vores sider. Til brug for etablering af webstatistik bruger vi visse steder cookies til at registrere trafikken.

Cookies

I forbindelse med indlogning gemmes dine oplysninger i en cookie (det betyder blandt andet, at det ikke er nødvendigt at logge ind hver gang du skal redigere dit site). Du skal derfor huske at logge ud hvis andre bruger den samme maskine.

EU Cookie lovgivning

Bruger du tracking cookies på dit site, skal du oplyse dine brugere om det – se i denne vejledning, hvordan du nemt overholder cookielovgivningen.

5. Ændringer af retningslinjer

KU forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i nærværende retningslinjer. Ændringer vil blive forsøgt varslet på forsiden af sites.ku.dk, men som bruger er det dit ansvar alene at sørge for at holde dig opdateret om ændringer i retningslinjerne.

6. Klager over ophavsretskrænkelser

Den enkelte skribent er ansvarlig for, at indlæg er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Hvis du mener, at din ophavsret er blevet krænket ved ikke-tilladt kopiering og/eller tilgængeliggørelse på KU’s blog-service beder vi dig om at henvende dig direkte til den person, på hvis site du mener at ophavsretskrænkelsen er sket. Hvis det ikke kan lade sig gøre kan du henvende dig til blogmaster, hvorefter vi vil vurdere, om vi er enige i, at der er sket en ophavsretskrænkelse, og om nødvendigt fjerne det pågældende indhold.